Blogg #8 Case: Analyse av NTNUI med de tre perspektivene

Hentet fra: https://org.ntnu.no/ogruppa/2019/01/09/paskesamling-2/

NTNUI i praksis

NTNUI (Norges teknisk og naturvitenskapelige universitets idrettsforening) er med sine 12 000+ medlemmer og 65 ulike undergrupper Norges største studenteridrettslag (NTNUI, 2022). NTNUI feiret i 2021 sitt 111-års jubileum, er driftet utelukkende på frivillighet og har ingen betalte ansatte (NTNUI, 2022). Hver undergruppe har sitt eget styre bestående av Leder, Nestleder og Kasserer, i tillegg flere egendefinerte stillinger (som sosialansvarlig, treneransvarlig etc.) som styrer gruppen (NTNUI, 2022). Administrativt er det Hovedstyret (bestående av 10 personer) som har hovedansvaret for den daglige driften og klubbens retning, i nært samarbeid med en rekke administrative utvalg (NTNUI, 2022). Makten er allikevel sentrert hos medlemmene som har øverste bestemmelsesrett gjennom generalforsamlingene som finner sted hvert semester (NTNUI, 2022).

NTNUI sine artefakter, verdier og normer

NTNUI sine verdier er mangfold, samhold og idrettsglede (NTNUI, 2022). Verdiene skal bidra til å styre idrettslaget for hvilke handlinger og beslutninger NTNUI og underavdelingene skal foreta (NTNUI, 2022). Mangfold omfavner et fellesskap i idrettslaget, hvor uavhengig av medlemmenes bakgrunn er alle velkommen som medlem (NTNUI, 2022). Verdien samhold går ut på å skape et kameratskap der alle som vil bli medlemmer skal få tilbud i en idrett hvor folk kan samles om sin idrett og få venner for livet (NTNUI, 2022). Den siste verdien, idrettsglede er både livsgrunnlaget i NTNUI og NIF (NTNUI, 2022). Verdien er en viktig veileder og påminnelse om at idrett skal være gøy og at alle kan oppleve mestring gjennom aktivitet (NTNUI, 2022). 

Idrettslagets artefakter, eller det som anses for organisasjonskultur kan gjenspeiles i NTNUI sin virksomhetside: “NTNUI er et mangfoldig fellesskap bygget på frivillighet og respekt for ulikhet. Her opplever du studentidrett, mestring og utvikling i et godt sosialt miljø” (NTNUI, 2022). Ideen baserer seg på komplettering av verdiene og gir uttrykk for at alle medlemmer som bærer NTNUI-logoen på brystet skal ha selvtillit til å utøve idretten slik de kan, samtidig som den gir tydelige veivisere på hvordan idrettslaget skal driftes, utvikles og fremstå (NTNUI, 2022). Dette gir også grunnlag for idrettslagets normer om hvordan medlemmer skal tre seg i konkurranse, trening og sosialt i idrettslaget (NTNUI, 2022). 

NTNUI – Integrasjon, differensiering og fragmentering

Feddersen, Morris, Littlewood, & Richardson (2020) bruker Meyersen og Martin (1987) sine tre perspektiver om integrasjon, differensiering og fragmentering for å redegjøre om hvordan organisasjonskultur er og blir påvirket. 

Integrasjonsperspektivet i korte trekk er «det sosiale limet» som holder medlemmene sammen, hvor det er et fravær av tvetydighet og konflikt i organisasjonen, samt en høy konsensus og/eller samsvar på tvers av organisasjonen. 

Spesielt NTNUI sitt fokus på samhold belyser hvordan NTNUI sin organisasjonskultur har elementer av integrasjonsperspektiv. Eksempelvis med matchende uniformer, lagfarger, retningslinjer for atferd. Retningslinjene i større grad blir videreført i form av administrativ struktur, hvor det er et hierarki både innad i lag/undergrupper men også i hovedstyret.

Differensieringsperspektivet har et fokus på å forklare hvordan en organisasjon har et fokus på mangfold og enighet, der konflikt og uenighet blir både ansett som en naturlig del av kultur, men i mange tilfeller nødvendig. Et resultat av dette er utviklingen av subkulturer; mindre eller store grupperinger innad i organisasjoner som kan være på samme bølgelengde, likegyldig eller i motsetning til andre subkulturer. En stor pådriver for at NTNUI som organisasjon bruker differensieringsperspektivet er de mangfoldige subkulturene som har utviklet seg innad i organisasjonen. Med 12 000 medlemmer og 65 undergrupper, er det titalls subkulturer som har formet seg som resultat..

Fragmenteringsperspektivet har fokus i å akseptere det diffuse, mangetydige og tvetydige. I en organisasjon med et fragmenteringsperspektiv er kompleksitet og mangel på klarhet en naturlig del av organisasjonen. Det er ikke en gitt konsensus på f.eks. gjennomføring, og praksiser, holdninger, normer, verdier m.m. er i kontinuerlig endring. Fragmenteringsperspektivet kjennetegnes ved å være mangfoldig og komplekst.

Det eksisterer en overordnet styreretning (integrasjon), men innad i undergruppene (differensiering) kan det være forskjellig verdier, normer og praksis, bl.a. opptakskrav og treningsoppmøte uten at det resulterer i en destruktiv organisasjon eller at NTNUI bryter ned.

Sluttspurten
NTNUI er en variert og mangfoldig, men likevel strukturert organisasjon med tydelige rammer å arbeide innenfor. Som organisasjon har de tydelige trekk til alle perspektivene, men vi vil påstå at integrasjon- og differensiering-perspektivet vil omfatte deres organisasjonskultur best. 

Referanseliste: 

Feddersen, N. B., Morris, R., Littlewood, M. A., & Richardson, D. J. (2020). The emergence and perpetuation of a destructive culture in an elite sport in the United Kingdom. Sport in Society, 23(6), 1004–1022. https://doi.org/10.1080/17430437.2019.1680639

NTNUI (2022, 23. mars). Om NTNUI. Hentet fra https://ntnui.no/om-ntnui/

Storm, L. K., Ronglan, L. T., Henriksen, K., & Christensen, M. K. (2021). Organisational cultures of two successful Scandinavian handball talent development environments: a comparative case study. Sports Coaching Review, 1–23. https://doi.org/10.1080/21640629.2021.1990652 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang
%d bloggere liker dette: